Doposażenie pracowni terapeutycznych

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie otrzymał darowiznę z Fundacji ORLEN w kwocie 15.000,00 zł. na realizację projektu 01.04.2022 – 31.10.2022 pn. „Doposażenie pracowni terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie”. W ramach projektu zostały zakupione produkty, materiały oraz sprzęt, które bezwzględnie przyczyniły się do urozmaicenia i podniesienia jakości prowadzonych zajęć terapeutycznych w Ośrodku. Zajęcia mają pozytywny wpływ na proces rehabilitacyjny naszych uczestników. Prowadzona terapia rozwija uczestników, zwiększa ich samodzielność w czynnościach życia codziennego. Wpływa również na poprawę sprawności manualnych, a różnorodność terapii dzięki zakupionym materiałom ze środków Fundacji ORLEN pozwala na rozwój zainteresowań i pasji.

Elementy wykonane za pomocą maszyny tnąco – wytłaczającej
Skip to content