Obszar aktywności uczestnika

  1. Trening samoobsługi
  2. Trening funkcjonowania w życiu codziennym
  3.  Kontakty interpersonalne
  4. Uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych
  5. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Skip to content