Plan dnia uczestników pobytu dziennego

 • 8:00 – przyjazd uczestników pierwszej grupy do naszego ośrodka
 • 8:10 – 9:00 – śniadanie, sprzątanie po posiłku
 • 9:00 – 10:00 – zajęcia wolno-czasowe
 • 10:00 – przyjazd uczestników drugiej grupy do naszego ośrodka
 • 10:10 – 12:30 – zajęcia zorganizowane
 • 12:30 – 13:00 – posiłek uczestników przygotowany w ramach zajęć w pracowni gospodarstwa domowego
 • 13:00 – 13:30 – sprzątanie w pracowniach
 • 13:30 – 14:00 – zajęcia wolno-czasowe
 • 14:00 – odjazd uczestników pierwszej grupy
 • 14:00 – 16:00 – trening spędzania czasu wolnego
 • 16:00 – odjazd uczestników drugiej grupy
Skip to content