ZASADY PRZYJĘCIA DO OŚRODKA

WYMAGANE DOKUMENTY:
 

  • zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa (o występujących zaburzeniach psychicznych),
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawność oraz opinia psychologa.

 PROCEDURA PRZYJĘCIA

Osoba kontaktuje się osobiście lub telefonicznie z placówką celem obejrzenia ośrodka.  Po przeprowadzonej rozmowie (wstępnej kwalifikacji) osoba zainteresowana zgłasza się do pracownika socjalnego GOPS/MOPS w swojej Gminie w celu zebrania niezbędnej dokumentacji do przyjęcia.

Skip to content