Grant dla Powiatu Kaliskiego w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

Powiat Kaliski otrzymał grant w łącznej kwocie 316.890,00 zł, w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Projekt „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, wesprze 6 instytucji znajdujących się na terenie Powiatu w formie jednorazowej wypłaty środków w wysokości:
Dom Dziecka w Liskowie – 150 750,00 zł,
Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie – 71 100,00 zł ,
Powiatowe Centrum Pomocy w Kaliszu – 31 320,00 zł,
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego w Opatówku – 10 800,00 zł,
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego w Brzezinach – 10 800,00 zł
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim – 42 120,00 zł.
Wyżej wymienione środki zostaną przeznaczone na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Łączna wartość projektu wynosi 352 100,00 zł z czego 35 210,00 zł to wkład własny jednostek uczestniczących.

Skip to content